Directiva

Directiva AEEREE

Presidente

Ing. Eduardo Rosero Rhea

Vicepresidente

Ing. Santiago Sanchez Miño

Secretario

Ing. Renato Oña Polit

Tesorero

Ing. Diego Suárez Erazo